فروشگاه مواد غذایی

فروشگاه مواد غذایی

لیست فروشگاهای مواد غذایی طرف قرار داد

فروشگاه های مواد غذایی طرف قرار داد برگ سبز با تخفیف ویژه

نام فروشگاه

نوع فروشگاه

شماره تماس

شماره همراه

آدرس وب سایت

درصد تخفیف

ستاره شهر

هایپر مارکت

۰۳۸۰۰۰۰۰۰

۰۹۱۳۰۰۰۰۰۰

www.forooshgah.ir

۳۰%

آدرس دفتر :

چهار محال و بختیاری – شهرکرد – روبروی میدان جهاد

ستاره شهر

هایپر مارکت

۰۳۸۰۰۰۰۰۰

۰۹۱۳۰۰۰۰۰۰

www.forooshgah.ir

۳۰%

آدرس دفتر :

چهار محال و بختیاری – شهرکرد – روبروی میدان جهاد

ستاره شهر

هایپر مارکت

۰۳۸۰۰۰۰۰۰

۰۹۱۳۰۰۰۰۰۰

www.forooshgah.ir

۳۰%

آدرس دفتر :

چهار محال و بختیاری – شهرکرد – روبروی میدان جهاد

ستاره شهر

هایپر مارکت

۰۳۸۰۰۰۰۰۰

۰۹۱۳۰۰۰۰۰۰

www.forooshgah.ir

۳۰%

آدرس دفتر :

چهار محال و بختیاری – شهرکرد – روبروی میدان جهاد