دندانپزشکان

دندان پزشکان

لیست دندانپزشکان طرف قرار داد

ارایشی بهداشتی

لوازم آرایشی بهداشتی

لیست فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی طرف قرار داد

رستوران ها

رستوران ها

لیست رستوران های طرف قرار داد

تعمیرگاه مکانیک

تعمرگاه مکانیک

لیست تعمیرگاه مکانیک طرف قرار داد

فروشگاه مواد غذایی

فروشگاه مواد غذایی

لیست فروشگاهای مواد غذایی طرف قرار داد

پزشکان

پزشکان

لیست پزشکان طرف قرار داد

وکلا

وکلا

لیست وکلا طرف قرار داد

پوشاک

پوشاک مردانه

لیست فروشگاه پوشاک مردانه طرف قرار داد

معرفی کارت برگ سبز

یک کارت هوشمند تخفیف و از نوع غیر بانکی و غیر شتابی است که برای کلیه اشخاص حقیقی کشور که به سن قانونی رسیده اند قابل صدور می باشد و با استفاده از آن میتوان جهت خریداری محصولات نزد پذیرندگان بهینه از ۱۰ الی ۸۵ درصد تخفیف قطعی محصولات و خدمات بهره مند گردید.

کارت برگ سبز