– ساعت کاری

  • شنبه تا پنجشنبه:  ۱۰:۰۰  |  ۱۹:۰۰
  • پنجشنبه: ۱۰:۰۰  |  ۱۴:۰۰
  • جمعه: تعطیل

– ایمیل ها و شماره تماس:

  • info@dayeresabz.com
  •  تلفن مشاوره : ۰۹۱۲۸۳۵۰۲۶۱
  • ۰۲۱۸۸۸۵۷۸۱۹| ۰۲۱۸۸۸۸۵۷۴۰

– آدرس دفتر مرکزی

  • آدرس : تهران / جردن / خیابان نور / پلاک ۸ /واحد ۲ /شرکت ویستا

اطلاعات تماس

  • مشاوره : ۰۹۱۲۸۳۵۰۲۶۱
  • شماره تماس : ۰۲۱۸۸۸۵۷۸۱۹| ۰۲۱۸۸۸۸۵۷۴۰