هدف ما رونق بخشیدن به کسب و کارشماست ...

تعرفه های خدمات دایره سبز

تعرفه های خدمات دایره سبز
بسته معمولی

بسته معمولی

1/967/000
 • مشاوره جهت برندینگ
 • طراحی لوگو اختصاصی (ارائه ۲ اتود)
 • انتخاب رنگ توسط کارشناسان
 • انتخاب فونت فارسی از آرشیو
 • انتخاب فونت انگلیسی از آرشیو
 • ارائه شناسنامه طرح ، فونت و رنگ
 • ۲ مرحله ویرایش لوگو
هم اکنون سفارش دهید
بسته نیمه حرفه ای

بسته نیمه حرفه ای

2/880/000
 • مشاوره جهت برندینگ
 • طراحی لوگو اختصاصی (ارائه ۴ اتود)
 • انتخاب رنگ توسط کارشناسان
 • انتخاب فونت فارسی از آرشیو
 • انتخاب فونت انگلیسی از آرشیو
 • ارائه شناسنامه طرح ، فونت و رنگ
 • ۴ مرحله ویرایش لوگو
هم اکنون سفارش دهید
بسته حرفه ای (ویژه)

بسته حرفه ای (ویژه)

4/830/000 تومان
 • مشاوره جهت برندینگ
 • طراحی لوگو اختصاصی (ارائه ۷ اتود)
 • انتخاب رنگ توسط کارشناسان
 • انتخاب فونت فارسی از آرشیو
 • انتخاب فونت انگلیسی از آرشیو
 • ارائه شناسنامه طرح ، فونت و رنگ
 • ۷ مرحله ویرایش لوگو
 • ثبت اطلاعات در اینترنت
هم اکنون سفارش دهید